Víme jak parkovat Home Page
Logo NussbaumHome page Download Kontakty Napiąte nám Mapa stránek
Parkovací systémy na Facebooku Parkovací systémy na YouTube
 
 

Konzultace a nabídky

Verze pro tiskZpět
Volba parkovacího systému - nejelegantnější způsob parkování je v automatických parkovacích systémech, které mají nejmenší prostorové nároky ale jsou však velmi finančně náročné a dostupnost parkovacích míst je poměrně pomalá.

Nejrozšířenější jsou mechanické parkovací systémy, které jsou cenově velmi výhodné při akceptovatelných nárocích na prostor a okamžité dostupnosti parkovacího místa. Zajímavý kompromis za akceptovatelnou cenu jsou kombinované parkovací systémy, které dokonale využívají daný prostor a parkovací místa jsou rychle dostupná.
Posuvné plošiny pomáhají využít volný prostor mezi konvenčními parkovacími místy.

Různé typy parkovacích systémů lze navzájem spojovat do velkých celků.

Při rozhodování je nutné vzít v úvahu způsob využití objektu, okruh parkujících a vozidla, která budou v parkovišti parkovat a která budou uživatelé používat. Naši pracovníci mají přehled o všech vyráběných a prodávaných vozidlech, o jejich procentuelním podílu i o produkci automobilek v budoucích letech a perspektivách užívání osobních vozidel. Naši odborníci jsou průběžně školeni výrobcem, který je v úzkém kontaktu s automobilkami, a jsou seznamováni se všemi změnami a koncepcemi. Sami aktivně sledujeme současnou situaci a perspektivy v České republice.

Osobní vozidla mají při standardní délce do 505 cm podle typu karosérie (limuzína, kombi, kupé, miniVan, Van, terénní vozidlo) různé prostorové nároky. To znamená různou minimální potřebnou velikost parkovacího prostoru v závislosti na výšce a šířce vozidla a také počtu dveří - dvoudveřová vozidla mají delší dveře a potřebují větší šířku parkovacího místa pro vystoupení a nastoupení řidiče. V současné době stoupá počet vozidel městského typu a tzv. SUV s výškou do 165 cm resp. 180 cm. Je vhodné alespoň část parkovacích míst vyčlenit těmto vozidlům. Majitelé luxusnějších vozidel vyžadují také komfortnější parkování a pohyb kolem vozidla..
elegantnější způsob parkování je v automatických parkovacích systémech. Nejrozšířenější jsou systémy mechanické. Výhodný kompromis mezi těmito dvěmi cenově velmi odlišnými systémy vytvářejí kombinované parkovací systémy.Odbornou placenou konzultaci ohledně projekčního zpracování parkovacích systémů Nussbaum do projektu k výstavbě nebo rekonstrukci konkrétního objektu poskytne zájemcům společnost krenotech. Účelem konzultace je, aby bylo zvoleno optimální řešení při minimálních nákladech.


Konzultacemi našich odborných pracovníků rádi pomůžeme investorům a developerům při optimální volbě parkovacího systému podle typu a použití jejich stávajícího nebo projektovaného objektu. Architektům a projektantům poskytnou naši odborníci DWG nebo DXF soubory pro jejich projekty a nebo přímo zapracují koncepci parkovacího prostoru včetně přesného umístění parkovacích systémů do jejich projektu. Vše včetně informativních investičních nákladů na jednotlivá řešení. Hodnota těchto prací je 1.500 CZK za hodinu práce a cesty našeho odborníka a 12 CZK za 1 km cesty. Celková cena zaplacených konzultací bude odečtena od platby za případnou realizovanou dodávku parkovacího systému.

DWG a DXF soubory a datové listy včetně dalších doporučení jsou také k dispozici na našich internetových stránkách včetně podkladů pro všechny ostatní námi dodávané výrobky.

Konzultace poskytované zájemcům v pražských kancelářích pokud nepřesahují celkovou délku 1 hodiny na jeden projekt jsou zdarma. Uhrazené konzultace se odečítají z ceny objednané dodávky na daný projekt.
Poptávka - pokud je známa konkrétní volba parkovacího systému je námi vypracována zdarma podrobná cenová a technická nabídka včetně všech doporučení ke stavební a montážní připravenosti.

Když jsou ke konkrétní poptávce přiloženy stavební výkresy (kótovaný půdorys parkoviště a příčné řezy parkovacími místy) budou tyto výkresy zkontrolovány a budou vyznačeny případné nutné úpravy.

Eventuelní objednávka, musí mít v příloze aktuální stavební výkresy, je s potvrzením objednávky bezplatně provedena kontrola těchto výkresů co do provedení stěn a vhodnosti rozměrů prostorů k instalaci parkovacího systému četně případných doporučení.
 

Dodávka parkovacího systému je možná jen základě závazné objednávky nebo smlouvy a dílo. Dodací termíny jsou u mechanických 5-6 týdnů a u kombinovaných parkovacích systémů a parkovacích posuvných plošin 10-14 kalendářních týdnů od vyjasnění technických parametrů a při zaplacení částečné platby 2 týdny před obědnávkou. U automatických parkovacích systémů je dodací lhůta 6-12 měsíců od vyjasnění technických paremetrů, uzavření smlouvy o dílo a otevření dokumentárního akreditivu.

Dodávku z výroby v Německu na místo instalace zajišťujeme vlastní spedicí včetně složení a zavezení technologie k montážnímu místu. Ve specielních případech kdy není možné technologie převážet vysokozdvižnými nebo nízkozdvižnými vozíky používáme na náklady odběratele v objektu umístěný autovýtah nebo jeřáb. Hmotnost technologie a nutná skladovací plocha je uváděna v naší cenové a technické nabídce.

Instalace je prováděna našimi vlastními techniky, kteří jsou školeni výrobcem. Délka instalace je vždy uváděna v cenové a technické nabídce.

Naše společnost zajišťuje pravidelný preventivní servis parkovacích systémů na základě servisních smluv nebo samostatné objednávky. Stejně tak provádíme i případné opravy, seřízení nebo kontroly. Pokud je uživatelem nahlášena porucha v běžné pracovní době dostaví se náš technik na místo během 1 - 6 hodin podle pracovního vytížení. Ve většině případů jsme schopni tuto lhůto dodržet i v noci nebo dnech pracovního volna. Disponujeme vlastním skladem základních náhradních dílů.
Zpět