Víme jak parkovat Home Page
Logo NussbaumHome page Download Kontakty Napiąte nám Mapa stránek
Parkovací systémy na Facebooku Parkovací systémy na YouTube
a
 
 

Otázky a odpovědi

Verze pro tiskZpět
 
Co když vypadne proud?
Bez proudu zařízení nemůže pracovat. Liftparkery může zaučená osoba jen manuelně spustit.
Než ruční pomocné čerpadlo, které dává malé dávky oleje do objemných hydraulických pístů, je výhodnější malý nouzový elektrický agregát a upravený rozvod el. proudu. Podrobnější informaci podáme na vyžádání.
 
Nekape voda a jiné tekutiny na spodní vozidlo?
Parkovací plošiny jsou uzavřené a pojezdovými trapézovými plechy je zajištěn odbod vody z povrch plošiny do žlábků v bočnicích, z kterých skape vpředu nebo vzadu na podlahu kobky. Na plošinách parkují bez hrozby ušpinění nebo poškození laku i velmi drahá vozidla.
 
Nemůže se vozidlo na parkovací plošině posunout a zavadit např. o zeď?
Po zaparkovaní je uživateli předepsáno zařazení rychlostního stupně a zatažení ruční brzdy. Klíny umísťované na plošinách slouží k zajištění stálé polohy vozidla při najetí k dojezdovému klínu. Nižší klíny jsou tzv. přejezdové klíny, umístěné před dojezdovým klínem na skloněných nebo nakloněných plošinách, které pomáhají zabezpečit vozidlo proti nechtěnému popojetí.
 
Lze parkovat na plošinách i pozpátku?
Pochopitelně je to možné. Zejména u nakloněných horních plošin je tak umožněno na plošině parkovat i vozidlům kombi nebo SUV. Pozor na výfukové plyny znečišťující zadní zdi garáže. Doporučujeme dodání krytí zadní zdi pásem z PVC. Podrobnější informaci podáme na vyžádání.
 
Jakou váhou se rozumí hodnota uváděná jako nosnost plošiny?
Uvedená hodnota na bočnici parkovací plošiny nebo v návodu k používání znamená tzv. pohotovostní hmotnost vozidla tzn. hmotnost prázdného vozidla se všemi provozními kapalinami a bez řidiče.
 
Výška méně než 197 cm je přece pro chůzi nepohodlná.
Může se tak zdát. Ale při vystupování z vozidla nebo nastupovaní do něj se osoba stejně pohybuje skrčená. Dva nebo tři kroky navíc v této poloze nejsou žádným příkořím proti problémům s hledáním parkovacího místa na ulici nebo venkovním parkovišti včetně eventuelního rizika poškození vozidla.
 
Chůze po trapézovém plechu není komfortní.
Na podpatcích nemusí být chůze po trapézovém plechu parkovací plošiny komfortní. Trapézový plech ale odvádí vodu z povrch plošin do žlábků v bočnicích. Na trapézový plech můžeme dodat ploché tzv. pochozí pásy. Podrobnější informaci podáme na vyžádání.
 
Jaké požadavky by měl splnit autovýtah?
Autovýtah je výhodný pouze pro projektanta a pro dodavatele. Prvnímu usnadní projekční práce a druhému zajistí výdělek. Pro investora jsou autovýtahy finančně náročné a pro uživatele mají vysokou spotřebu elektrické energie a vyžadují drahý pravidelný servis a dohlížení.
Bohužel existují projekty, kde se bez autovýtahu nelze obejít. Vždy by se ale měla zvážit možnost, zda jej není možné nahradit rampou, která je pro uživatele komfortnější a investora méně finančně náročná.
Autovýtah je pro přepravu vozidel poměrně pomalý a řidiči vozidel jej ještě zdržují (vždy když jej mají obsluhovat mají něco jiného na práci – mobil, děti). Proto by měl být autovýtah vždy s co největší přepravní rychlostí. Pozor ale na vysoké nároky na provozní proud. V každém případě by měl být autovýtah zcela automatický. Přivolání dálkovým ovladačem. Automatická volba koncové stanice pro sjezd i výjezd. Ihned po zastavení vozidla ve správné poloze automatický přejezd kabiny do stanice podle režimu provozu v závislosti na denní době. U garáží s více patry je vhodné použít evidenční systém příjezdu kabiny podle pořadí vstupu uživatele do garáže nebo příjezdu k venkovním dveřím. Zavírání dveří kabiny a šachty by mělo být chráněno optickou clonou výšky nejméně 60 cm, aby nedošlo k poškození karosérie vozidel. Všechny tyto nadstandardy je naše společnost schopna dodat.
Je zcela nevhodné používat k dopravě automobilů v obytných domech a kancelářských budovách náhradní řešení tzv. zdvihovou plošinou bez kabiny pro malou rychlost pohybu a její manuelní obsluhu.
 
Jak jsou parkovací systémy poruchové?
I přes minimální údržbu jsou parkovací systémy Nussbaum velmi spolehlivé. Liftparkery v podstatě nevykazují poruchy. Uniparkery mohou mít z důvodů chybné obsluhy poruchy, které je ale schopna odstranit i poučená osoba uživatele nebo vlastníka zařízení.
 
Musí mít parkovací systémy pravidelný servis?
Parkovací systémy Nussbaum musí mít jako každé strojní zařízení minimálně jednu roční inspekční prohlídku provedenou dodavatelem technologie. Tyto prohlídky můžeme provádět na základě inspekční servisní smlouvy. Podrobnější informaci podáme na vyžádání.
Nedoporučuje se provádění servisu např. firmami zabývajícími se servisem výtahů nebo jiných hydraulických zařízení. Nápravy jejich častých nevhodných zásahů bývají finančně náročné.
Zpět