Víme jak parkovat Home Page
Logo NussbaumHome page Download Kontakty Napiąte nám Mapa stránek
Parkovací systémy na Facebooku Parkovací systémy na YouTube
a
 

Proč používat parkovací systémy

Verze pro tiskZpět

Hustota osobních vozidel
V dnešní době je v České republice 1 osobní vozidlo na 2,4 obyvatele v Praze dokonce jen 1,9 (6/2010). Průmysl České republiky je z podstatné části orientován na automobilovou výrobu. Každé vyrobené vozidlo je třeba také prodat a musí někde parkovat, protože ono vlastně nejezdí ale stojí. Skutečně osobní vozidlo jezdí v průměru jen 1,5 hodiny denně. To znamená, že zejména ve městech nebo horských střediscích je málo parkovacích míst.

Výhoda parkovacích systémů
Parkovací systémy dávají možnost doslova uklidit vozidla z ulice do podzemí a tím zlepšují životní prostředí a zajišťují vyšší kapacitu bezpečného parkování. Na původních prostorách venkovních parkovišť ve vnitroblocích mohou vzniknout zelená atria a v ulicích je možno místo parkovacích míst vysázet stromy.

Výhodné je i parkování na nezastřešených parkovacích systémech s vodorovnými plošinami Liftparker 4400 a Liftparker 4403 viz. příklad z Prahy.

Princip parkování v parkovacích systémech
Pokud není k dispozici dostatek prostoru pro konvenční parkování, lze použít parkovací systémy, které mohou podstatně zvýšit kapacitu parkování v daném prostoru při minimálních finančních nákladech. Mnohdy je nutno akceptovat snížený komfort vystupování a nastupování řidiče nebo nižší možnou výšku parkovaného vozidla. Řidiči ale akceptují toto příkoří, protože dávají přednost bezpečnému a jistému zaparkování v létě v chladu a v zimě v teple s tzv. dostupností suchou nohou.

Základní rozdělení parkovacích systémů
Nebudeme se zabývat automatickými parkovacími systémy, které nutné projektovat individuelně již od samého počátku projekce za účasti investora a dodavatele parkovacího systému a kde je cena u správně a spolehlivě fungujícího automatického parkovacího systému za jedno parkovací místo podle typu a kapacity 550.000 - 1.500.000. Tzv. mechanické a poloautomatické systémy jsou zařízení kde parkující požívá stále stejné parkovací místo přistavené vždy na stejné místo. Jejich informativní ceny viz. Problematika návrhu parkovacích systémů.

Základní rozdělení je na nezávislé parkování a závislé parkování.
Parkování má smysl pokud je nezávislé. Kdy se nemusí fyzicky hýbat s jinými vozidly, aby bylo k dispozici požadované parkovací místo. Tak je tomu vždy u poloautomatických parkovacích systémů a u většiny mechanických parkovacích systémů, pokud je nad nimi dostatek místa pro zvednutí zařízení i se zaparkovaným vozidlem na horní plošině.
Pokud je strop příliš nízko, že není možné parkovací systém v kobce se zaparkovaným vozidlem na horní plošině zvednout, nebo je použito Liftparkeru 41 či Liftparker 44, jedná se o závislé parkování, kdy je horní místo k dispozici jen pokud je spodní místo volné. To je tedy méně vhodné řešení určené jen pro stejného uživatele dolního a horního místa.

Doporučená výška parkovacího místa
Protože se současná vozidla oproti klasickým limuzínám vysokých max. 150 cm stále zvyšují doporučuje se pro parkování používat parkovací systémy s možností parkování na všech místech vozidel vysokých do 165 cm resp. 180 cm. K tomu je třeba podle typu parkovacího systému vytvořit i správnou výšku garáže nad pojezdovou komunikací včetně správně hluboké kobky.
Ideálním pro svoji výhodnou cenu na jedno standardní parkovací místo nosnosti 2.000 kg 75 - 88.000 CZK podle konfigurace je z výrobního programu společnosti Nussbaum parkovací systém Liftparker 3000 pro kobku hloubky 175 cm a čistou výšku 325 cm (jednotlivá E zařízení jsou o až ca. 40% dražší).
Nejoptimálnějším je však Nussbaum Uniparker 5002 s kobkou hloubky 200 resp. 220 cm a čistou výškou garáže 220 cm, ve kterém lze parkovat vozidla dole do výšky 180 resp. 200 cm a nahoře 200 cm. To vše za cenu za parkovací místo o ca. 80% vyšší než u Liftparkeru.
Za příplatky lze šířku parkovacích míst lze zvětšovat a nosnost zvyšovat.

Úřední šiml brání smysluplnému parkování
Je pěkné, když si kandidát na primátora před volbami vyvěsí jako jeden z jeho sloganů auta pod zem.
Ve skutečnosti ale jeho úředníci brání vzniku nových parkovacích míst ve dvorech a pod dvory obytných bloků nebo pod objekty a tvrdí, že by se tím zvýšilo dopravní zatížení dané ulice nebo lokality. Proč by v podzemní garáži, kde může být více vozidel, musel být jen počet stanovený vyhláškou? Toto je skutečnost v Praze, kde úředníci nejsou schopní zharmonizovat vyhlášku o obecných technických požadavků aby odpovídala evropskému standartu. Tím někteří brání svých archaickým výkladem optimálnímu využití prostorů k parkování vozidel.
Mnohdy i hasiči vznášení nerozumné požadavky k umožnění přístupu k plošinám v podzemí primitivními řešeními, která zbytečně komplikuji a zdražují stavbu, přestože existují řešení, která v zahraničí již mnoho let řeší velmi jednoduše tento problém.
Vrcholem neznalosti problematiky parkování zejména na mechanických parkovacích systémech nebo úhlů sklonů ramp jsou novelizované normy ČSN 736057 a ČSN 73 6058,obsahující nepochopitelné a absurdní požadavky nebo diletantské zmínky o mechanických a automatických parkovacích systémech. Proč se autoři nejprve neseznámili s předpisy, nařízeními, vyhláškami a normami v zahraničí? Už samotné v normách uvedené rozměry osobních vozidel musí i u laiků vzbuzovat úsměvy. To vše v roce 2012 a v zemi EU jejíž průmysl se orientuje na automobilovou výrobu!

Zpět